slogan header

een vraag of reactie?    …contact

Kinderen van Toen is tot stand gekomen onder auspiciën van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Aan het project is gewerkt door:

 • Yolande Gastelaars (projectleiding, fondsenwerving, auteur/tekstproducties, communicatie & publiciteit  gastelaarscommunicatie.nl)
 • Erik Vermij (producent/regisseur, realisatie documentaires, website, artwork, educatief programma av-services.nl)
 • Karel Kreuning (research St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort)
 • Marlien de Kruijff / Carla Huisman (educatie St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort)
 • Henny Wind / Jan Willem van Sandick / Bram Faber / Ernst Schroth (interviewtranscripten St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort)

Medewerking is verleend door:

 • In totaal 47 Nederlandse en 5 Duitse ‘Kinderen van Toen’, die hun verhaal hebben willen vertellen voor de camera en op deze wijze het project mogelijk hebben gemaakt (kijk voor meer informatie verder onder de tab ‘Onze kinderen’)
 • Herman van Veen en Edith Leerkes die in een speciaal voor het project ‘Kinderen van Toen’ georganiseerde setting in de Liberale Synagoge te Utrecht 3 nummers van hun in november 2011 verschenen cd ‘Songs in the distance’ ten gehore brachten. Deze cd is een eerbetoon aan de Roemeens-joodse dichteres Selma Meerbaum-Eisinger (15.08.1924 – 16.12.1942), die als slachtoffer van de Holocaust is omgekomen in een werkkamp in de Oekraïne. Haar nalatenschap omvat 57 gedichten, geschreven in potlood. Die gedichten (‘de stem van Selma’) hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd en zijn via allerlei omwegen in 1948 in Israël beland, waar zij in 1976 voor de eerste maal zijn gepubliceerd. Met het aansluitende interview onderstreepten Herman van Veen en Edith Leerkes het belang van en hun volledige steun en medewerking aan het project ‘Kinderen van Toen’ van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.Dit project geeft een stem aan de kinderen die óf zelf in het kamp hebben gezeten dan wel in de omgeving van het toenmalige concentratiekamp zijn opgegroeid. Zij hadden, net als Anne en Selma, geen keus, noch zeggenschap over de keuze van hun ouders (verzet, collaboratie, in Duitse dienst, toekijken, etc.).

 

 •  Michael Gander (manager Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen / Duitsland)

 

 •  Oliver von Wrochem (hoofd educatie KZ-Gedenkstätte Neuengamme bij Hamburg / Duitsland)

Het project is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van

 • AFAS Software
 • Goededoelenfonds coöperatie DELA
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Soest
 • K.F. Hein Fonds
 • ITF/IHRA international holocaust remembrance alliance
 • J.E. Jurriaanse Stichting
 • Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Pasman Stichting
 • Pon’s Automobielhandel
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Ridderschap van Utrecht
 • Soroptimistenclub Utrechtse Heuvelrug
 • Stichting Casterenshoeve
 • Stichting Mien van ’t Sant Fonds
 • Stichting de Pagter Fonds
 • Stichting Het Vierkerkenhuis
 • Stichting VSBfonds
 • vfonds (Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg )
 • Vredesfonds + Ars Donandi
  © Alle rechten voorbehouden, Project ‘Kinderen van Toen’ Disclaimer & Privacy           Over deze site