slogan header

een vraag of reactie?    …contact

Als laatste geplaatst:

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij of onze zakenpartners informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te verwerken of een inschrijving te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.
Uw persoonlijke informatie zal niet worden doorverkocht of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor uw gegevens zijn opgegeven. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.

 

Disclaimer

De projectgroep Kinderen van Toen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De projectgroep Kinderen van Toen ( onder auspiciën van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij de projectgroep Kinderen van Toen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de projectgroep Kinderen van Toen.

Als u meent rechten te ontlenen aan het gebruikte materiaal voor deze website zonder dat daarvoor autorisatie is verleend, of heeft u opmerkingen over of bezwaren tegen het gebruik van bepaalde teksten, namen, foto’s, tekeningen of beeldmerken, wilt u dan contact opnemen met de projectgroep Kinderen van Toen.

 

Copyright & gebruiksrecht

De op deze website vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedere vorm van commercieel gebruik van deze website en de daarop vastgelegde werken, waaronder begrepen vertoning in het openbaar, kopiëren, verveelvoudigen en verhuren, is zonder expliciete schriftelijke toestemming van de projectgroep Kinderen van Toen (onder auspiciën van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort) en/of projectleider en/of producent nadrukkelijk verboden.

  © Alle rechten voorbehouden, Project ‘Kinderen van Toen’ Disclaimer & Privacy           Over deze site