slogan header

een vraag of reactie?    …contact

Vonkeman, Johan

BIOGRAFIE

Ik ben Johan Vonkeman en ik ben in 1927 geboren op de Bisschopsweg in Amersfoort. Ik was bijna 13 toen de oorlog uitbrak. De laatste maanden van de oorlog (september 1944 tot mei 1945) heb ik ondergedoken gezeten. Ik zat bij oude mensen in huis en de moffen zijn daar één keer binnen geweest. Ze keken rond, dachten waarschijnlijk ‘oh, twee oude mensen, hier is niets te halen’ en waren toen weer weg. Ondertussen lag ik boven op zolder, ergens verstopt onder papieren. Bij ons thuis is nooit huiszoeking geweest, in de timmerfabriek van mijn opa ook niet, maar in de Westerkerk wel. De vraag blijft altijd waarom bij de een wel en bij de ander niet; je krijgt er nooit antwoord op.

Mijn vader was vrijwilliger bij de brandweer, geüniformeerd, en hij was lid van het transport van het Rode Kruis, geüniformeerd. Door z’n werk voor het Rode Kruis had hij een rijwielvergunning van de Duitsers, hij had telefoon van de brandweer en gedurende de hele oorlog had hij vergunning om te werken als brandweerman en als Rode Kruisman. Dankzij die vergunningen heeft hij een geweldige dubbelrol kunnen spelen. Als hij in brandweeruniform de stad in ging, haalde hij anti-Duitse streken uit en de Rode Kruisfiets gebruikte hij voor van alles en nog wat. Zo is hij van lieverlee het verzet in gerold en dat is uitgegroeid tot een wijd vertakt netwerk. Daarbij had hij het voordeel dat hij werkte op de timmerfabriek van mijn opa. Die was gevestigd in met elkaar verbonden oude panden in de binnenstad, een oude stadsboerderij met allemaal hoeken en gaten en onderin zo´n kelder met gewelf met daarachter nog weer zo´n kelder. Er waren allerlei uitwegen als er onraad was.

Als er ooit huiszoeking zou zijn gedaan, hadden ze heel wat gevonden: munitie, wapens, smokkelwaar en illegale pers, o.a. de Trouw. De kelder van de timmerfabriek was wapenopslag. Er lagen o.a. stenguns en revolvers, afkomstig van droppings in Hoogland door geallieerde vliegtuigen. Als ze er snel bij waren, waren die wapens weg voor de Duitsers het in de gaten hadden. Ze werden op diverse plekken in Amersfoort verstopt, o.a. in de timmerfabriek. Ik wist in de oorlog alleen dat er spullen verborgen waren, maar ik wist niet waar en ook niet wat. Ik zelf ben onder andere op pad geweest met de fiets. Dat was een fiets wegbrengen en met een andere fiets terugkomen. Het kan niet anders dan dat er in de buizen van die fietsen het een of ander zat verstopt. Maar je vroeg nergens naar, er werden ook geen namen genoemd. Daardoor kon je je ook niet verspreken.

Foto’s Boven Johan 1941, Midden: timmerfabriek de Vlijt met vader Vonkeman helemaal rechts, Onder: rijwielen met vergunning voor de fabriek

Vonkeman, Johan, geboren in 1927 vertelt een  verhaal:

Niet lang na de evacuatie gingen we weer terug naar Amersfoort, naar huis. Er waren fietsen weg, maar meer niet, er was niets overhoop gehaald in huis. Een week later gingen we gewoon weer naar school. De oorlog zat natuurlijk in de lucht. Er werd al vanaf juni 1939, nog vóór de Duitse inval in Polen, bij ons in de buurt met zand gereden. De liniedijk werd versterkt, er werden bunkers gebouwd en vlak bij ons huis, in de stad, werden loopgraven gemaakt. Loopgraven in het hartje van de stad …. dan weet je gewoon dat het foute boel is! Alles was gericht op het oosten, dus je wist wat er kon gebeuren. Het knetterend vuur van het luchtafweer ´s ochtends met af en toe een straaljager in de lucht, verraste ons in mei 1940 dan ook in het geheel niet.

Vonkeman, Johan, geboren in 1927 vertelt een  verhaal:

We hadden familie buiten de stad wonen en daar gingen we regelmatig eten halen. Ik was de oudste thuis en ik had een fiets, dus ging ik op ‘smokkelreis’ en ja, ik heb alles gevoed, tot en met de konijnen aan toe waar ik gras voor haalde. Daardoor bleef er weinig tijd over voor huiswerk en zodoende heb ik ook een jaar over moeten doen op de Handelsschool. Die school werd in 1944 gevorderd door de Duitsers en toen hebben we in een ander gebouw examen gedaan. Daarna ben ik naar de HBS op het Thorbeckeplein gegaan. Ik was nog niet op school of ik moest al onderduiken. Dat was september 1944. De situatie werd nijpend en het leek erop dat de Duitsers bepaalde mensen, waaronder mijn vader, op het spoor waren. We zijn met de hele familie de stad uit gegaan.

Er is gelukkig niets gebeurd en wij zijn ook weer gewoon teruggekomen, maar toen ben ik wel ondergedoken. Mijn twee broers, die een heel stuk jonger waren, hebben daarna met allerlei dingen door de stad gereden. Ze brachten bijvoorbeeld met hun trekker smokkelvlees rond. Dat soort dingen hebben ze gedaan: met hun trekker door de stad, een klein beetje bagage erop en geen haan die ernaar kraaide. In mei 1945 kwam ik weer boven water en een maand later gingen we weer naar school alsof er niets gebeurd was! Alsof er niets aan de hand was…

Vonkeman, Johan, geboren in 1927 vertelt een  verhaal:

We hadden een Joodse jongen in de klas, Jacques Kropveld. Hij woonde op de Varkensmarkt en zijn vader had een winkel in feestartikelen. Die jongen had een echt Joods uiterlijk. Hij had het slecht in de omgeving waar hij woonde, hij werd getreiterd in de buurt. Op school, in de klas waren er geen problemen. Er ontstond alleen spanning als bijvoorbeeld bij de geschiedenislessen ter sprake kwam dat Joden niet gewenst waren. Op zulke momenten reageerde hij opstandig en dan stokte het gesprek. We waren jongens van een jaar of 14, we wisten ook niet wat we ermee aan moesten.

Op een gegeven moment droeg hij een ster en vanaf dat moment moest hij apart zitten in de klas. Maar dat ging niet, daarom had hij gewoon een plaats in een bank. De Duitsers controleerden daar op dat moment ook niet op. Op een gegeven moment was hij verdwenen. Wij misten hem en niemand wist wat er met hem gebeurd was. De ene dag was hij op school, de andere dag was hun huis leeg. Pas ná de oorlog is ons duidelijk geworden dat de familie naar Westerbork is gebracht en daar vandaan doorgestuurd naar Sachsenhausen. Hij is niet terug gekomen.

Vonkeman, Johan, geboren in 1927 vertelt een  verhaal:

  © Alle rechten voorbehouden, Project ‘Kinderen van Toen’ Disclaimer & Privacy           Over deze site