slogan header

een vraag of reactie?    …contact

Andere lesprogramma’s van Kamp Amersfoort

 Kamp Amersfoort biedt lesprogramma’s voor verschillende doelgroepen. Een aantal van deze programma’s wordt door het herdenkingscentrum zelf aangeboden, andere door partnerinstellingen in samenwerking met Kamp Amersfoort..

Op de website van Kamp Amersfoort is onder het kopje EDUCATIE informatie te vinden over alle programma’s die beschikbaar zijn. Reden waarom wij ons hier beperken tot een kleine selectie van het totaalaanbod.

Gids in de klas

Voordat u met uw groep een bezoek brengt aan Kamp Amersfoort komt er een gids in de klas. Na een korte inleiding over de Tweede Wereldoorlog volgt informatie over het kamp en wat men daar kan verwachten. Dezelfde gids verzorgt ook de rondleiding bij Kamp Amersfoort.
Met het begeleidend lesmateriaal sluit u het project af in de klas.
Doelgroep: Groep 7 & 8 van het primair onderwijs.

Leskoffer in de klas

De leskoffer ‘Herinneringen aan Kamp Amersfoort’ vertelt het verhaal van Kamp Amersfoort. Deze koffer wordt gedurende een afgesproken periode in bruikleen gegeven. Aan de hand van de verhalen van acht gevangenen maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van Kamp Amersfoort. Er is een lerarenhandleiding en voor elke leerling een werkboekje met daarin het (strip)verhaal van de personages. Daarna volgt de rondleiding bij Kamp Amersfoort.
Doelgroep: Groep 7 & 8 van het primair onderwijs, 1-2 van het voortgezet onderwijs

Bertus

De 20-jarige Bertus de Raaf belandt via Kamp Amersfoort in Kamp Neuengamme, waar hij korte tijd later overlijdt. Pas in 2010 vindt de familie zijn graf in Duitsland. Over het leven van Bertus en de zoektocht van de familie is een tijdschrift samengesteld. Het project Bertus bestaat uit een koffer met 30 tijdschriften, op maat gemaakt lesmateriaal, en een rondleiding door Kamp Amersfoort waar de leerlingen onder andere brieven en foto’s van Bertus te zien krijgen.

Doelgroep: Klas 2 en 3 van het VMBO en klas 2 en 3  Havo & VWO

Ontmoeting met een ooggetuige

Kamp Amersfoort werkt samen met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden. Via dit steunpunt kan een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog gevraagd worden om in de klas zijn of haar persoonlijke verhaal te komen vertellen. Deze ooggetuige neemt de leerlingen mee naar het verleden en uiteindelijk ook weer terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te geven. De persoonlijke ervaringen uit de oorlog zijn de basis voor een gesprek tussen gastsprekers en leerlingen.
Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden

.

  © Alle rechten voorbehouden, Project ‘Kinderen van Toen’ Disclaimer & Privacy           Over deze site